BẢO HÀNH

Các nội dung bảo hành:
  • Hướng dẫn qui trình bảo mật dữ liệu.
  • Huấn luyện cách sao lưu dữ liệu.
  • Cập nhật các phiên bản BES nâng cấp mới.
  • Huấn luyện sử dụng những tính năng mới.
  • Sửa lỗi phát sinh.
  • Tư vấn và hướng dẫn sử dụng trong suốt quá trình sử dụng chương trình.
Các hình thức bảo hành:
  • Bảo hành miễn phí: Khi mua bản BES mới, khách hàng được bảo hành miễn phí 06 tháng kể từ khi triển khai xong.
  • Bảo hàng năm: Sau thời gian bảo hành miễn phí 06, nếu khách hàng muốn tiếp tục duy trì chế độ bảo hành thì có thể ký tiếp hợp đồng bảo hành hàng năm. Phí bảo hành một 1 năm là 20% giá trị hợp đồng tiền mua bản BES với số user đã mua.