Phân hệ Quản lý công việc

Tạo ra môi trường làm việc nhóm qua mạng nội bộ hoặc mạng Internet. Bạn đã giao bao nhiêu công việc cho người khác thực hiện? Bạn đang nhận thực hiện những công việc nào từ các cộng sự của mình? Có công việc nào có thông tin diễn tiến mới mà bạn chưa xem không? Những công việc nào đến thời điểm phải báo cáo tiến độ mà người chịu trách nhiệm chính chưa làm không?... Phân hệ quản lý công việc sẽ giúp bạn trả lời và tham gia giải quyết tất cả các vấn đề liên quan tới các công việc mà công ty bạn đang phải tiến hành một cách hiệu quả nhất.

  • Tạo ra sự chia sẻ tức thời về thông tin trong suốt quá trình thực hiện công việc. Tránh được tình trạng một nhóm cùng tham gia thực hiện một công việc nhưng các thông tin diễn tiến mới về công việc của một thành viên chỉ được cả nhóm biết qua các cuộc họp dẫn tới ách tắc chậm trễ trong quá trình thực hiện.
  • Các thành viên tham gia có thể kế thừa kinh nghiệm của nhau thông qua những công việc đã làm vì BES lưu trữ mọi thông tin về quá trình thực hiện của từng công việc như: Ngày bắt đầu công việc, ngày kết thúc, danh sách thành viên tham gia, ai chịu trách nhiệm chính, các báo cáo tiến độ của từng thành viên tham gia trong suốt quá trình thực hiện, đánh giá kết quả công việc đạt được của người giao việc.
  • Dễ dàng tìm tới công việc mà bạn muốn quan tâm vì danh sách các công việc có thể được sắp xếp theo rất nhiều tiêu chí khác nhau như: Độ ưu tiên; Các công việc giao cho người khác làm; Các công việc bạn nhận làm; Tên người giao việc; Trạng thái công việc…
  • Mọi thành viên có thể tham gia xử lý công việc ở bất cứ đâu nếu như doanh nghiệp cho phép User có thể truy cập BES qua Internet
  • Nhắc nhớ công việc: Khi có rất nhiều công việc phải làm, đồng thời mỗi công việc đều có nhiều thời điểm phải báo cáo tiến độ. Chức năng nhắc nhớ công việc sẽ giúp người giao việc biết được từng công việc đến thời điểm nào phải báo cáo tiến độ.
  • - Cho phép người giao việc thiết lập đa dạng hóa cách thức giao việc để giảm tải yêu cầu xử lý công việc (Giao toàn quyền, Tự động kết thúc khi có đề xuất, Giao bình thường).