Tin công nghệ khác

Download file trong Internet Explorer 15/01/2012

Mặc định trong IE9 làm cho bạn không thể download một số kiểu file như khi bạn dùng các phiên bản IE trước đây hay Firefox, Chrome... Bạn có thể điều chỉnh lại như sau