Gõ tiếng Việt trong Internet Explorer

Mặc định trong Vista IE (cả 7 và 8) đều không hỗ trợ chế độ gõtiếng Việt. Bạn có thể điều chỉnh lại như sau:

Vào menu Tools / InternetOptions, tại hộp thoại Intenet Options chọn tab Security, bỏ lựa chọn Enable Protected Mode. Sau đó phải khởi động lại IE.

Xuân Quang