Phân hệ Lịch tuần công ty

Toàn bộ quá trình đăng ký lịch họp, xét duyệt các cuộc họp đều được quản lý qua BES một cách dễ dàng tiện dụng. Các cuộc họp được duyệt có thể công khai cho mọi người cùng biết hoặc giới hạn số người xem.