Phân hệ Lịch cá nhân

Giao diện của lịch làm việc cá nhân thân thiện và tiện dụng giúp User dễ dàng tìm thấy các công việc mình phải làm theo ngày, theo tuần hoặc tháng. User có thể nhanh chóng thêm các công việc thực hiện chung với User khác vào lịch cá nhân của mình. Với lịch cá nhân, User có thể quản lý hiệu quả tất cả các công việc của mình trong sự liên quan tới công việc của các User khác.