Download file trong Internet Explorer

Mặc định trong IE9 làm cho bạn không thể download một số kiểu file như khi bạn dùng các phiên bản IE trước đây hay Firefox, Chrome... Bạn có thể điều chỉnh lại như sau.

Vào menu Tools / Internet Options, tại hộp thoại Intenet Options chọn tab Advanced, trong mục Security bỏ lựa chọn "Do not save encrypted page to disk". Sau đó phải khởi động lại IE.

Xuân Quang