“Do you want to allow this webpage to access your Clipboard?”

Khi trang web cần truy cập Clipboard, IE7 sẽ xuất hiện một thông điệp cảnh báo như sau: “Do you want to allow this webpage to access your Clipboard?”. Nếu bạn cho phép điều này, các trang web có thể truy cập vào Clipboard và đọc thông tin mà bạn đã cắt hoặc sao chép gần đây. Nếu cần tắt hoàn toàn cảnh báo này bạn có thể thực hiện như sau:

  1. Bạn vào menu Tools chọn "Internet Options".
  2. Vào Tab "Security".
  3. Chọn "Internet" khu vực, sau đó nhấn vào nút “Custom level ... ".
  4. Di chuyển xuống phần "Scripting" phía dưới.
  5. Theo "Allow Programmatic clipboard access”  chọn (đánh dấu) “Enable”.
  6. Nhấp OK hai lần để thoát ra khỏi "Internet Options".

Việc tắt cảnh báo này có thể làm tăng nguy cơ bảo mật cho máy tính của bạn khi bạn truy cập vào những trang web không an toàn. Tác giả khuyên bạn hãy cân nhắc trước khi thực hiện.


Xuân Quang