Công Ty Cổ Phần Sabeco Trung Tâm ứng dụng thành công phần mềm BES

Sau khi khảo sát hiệu quả mà Công Ty Cổ Phần Sabeco Sông Hậu đã đạt được sau 3 năm ứng dụng phần mềm BES, Công Ty Cổ Phần Sabeco Trung Tâm đã quyết định tiếp tục triển khai phần mềm BES của TMG. Với kinh nghiệm đã triển khai phần mềm BES thành công cho nhiều công ty lớn như Casumia, Cholimex food, Nệm Liên Á... TMG đã tiếp tục mang lại sự thành công trong việc ứng dụng phần mềm BES vào công tác quản trị tại Sabeco Trung Tâm.